نحوه نگارش فصل چهارم پایان نامه از صفر تا 100

فهرست مطالب

نحوه نگارش فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد یکی از بخش هایی است که بیشتر اوقات افرادی که در رشته های دیگر تحصیل می کنند با گردآوری آن مشکل دارند. علاوه بر اینکه می توان نگارش این بخش را به شرکت های خدمات آماری سپرد اما بهتر است افراد نحوه نگارش فصل چهارم پایان نامه را بدانند تا بتوانند نسبت به کیفیت محصولی که دریافت کرده اند مطمئن شوند. این مطلب آگاهی های  لازم را درباره نحوه نگارش در اختیار شما قرار خواهد داد.

اهمیت نحوه نگارش فصل چهارم پایان نامه

فصل چهار پایان‌نامه را می‌توان به منزله‌ی یک ماشین تحلیل و تفسیر داده‌ها در نظر گرفت که کار اصلی آن تبدیل داده‌های خام به داده‌های معنی‌دار در جهت قبول یا رد فرضیه‌های پژوهش است. یک ماشین حیاتی که حکم قلب پایان‌نامه شما را دارد زیرا در روز دفاع این بخش توسط داوران مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد. در حقیقت اطلاعات و داده‌هایی که در فصول پیشین گردآوری شده‌اند بدون وجود فصل چهار ارزش و اعتباری ندارند.

پایان نامه نویسی آسان

عملکرد محقق در فصل چهار پایان‌ نامه است که تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت او در انجام یک کار تحقیقاتی است زیرا در این فصل ما می‌توانیم ادعاهای اصلی خود را در رابطه با موضوع پایان‌نامه مان اثبات کنیم. اما باید دانست که کار با این ماشین تحلیل داده آنقدرها هم ساده نیست و نیاز به دانش، مهارت، خلاقیت و قدرت استنباط بالای محقق دارد تا بتواند داده‌ها را از دیدگاهی صحیح و علمی برای ما تحلیل کند.

تلاش ما در این کار تحقیقاتی اینست که شما را برای آشنایی و بهره‌جویی بهتر از این ماشین پیچیده آماده کنیم. با ما همراه باشید تا مرحله به مرحله دستورالعمل‌های لازم برای انجام موفقیت‌ آمیز فصل چهار را به شما نشان دهیم.

نحوه نوشتن سه بخش اصلی فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد

نحوه-نگارش-فصل-چهارم-پایان-نامه

بخش اول: مقدمه فصل چهارم پایان نامه

در این بخش که به منزله‌ی هدف از انجام کار تحقیقاتی شما هم قلمداد می‌شود شما باید برای مخاطب خود راهی را که تا الان آمده‌اید یادآوری کنید (مرور اجمالی اهداف پژوهش در فصول قبلی) و همچنین شرح دهید که این مسیر در نهایت به کدام مقصد خواهد رسید.به عنوانی دیگر تا فصل چهارم چه کرده اید و از این فصل به بعد چه خواهید کرد. توجه داشته باشید که توضیحات این بخش از یک پاراگراف فراتر نرود.

بخش دوم؛ توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل چهارم پایان نامه

همانطور که پیش‌تر گفته شد، داده‌های اولیه در پژوهش به تنهایی خام و بی معنی هستند و برای اینکه قابل تفسیر بشوند باید تغییراتی در آن‌ها اعمال شود. برای اینکه شما به درک بهتری از فرآیند انجام این کار برسید ما کلیه مطالب مربوطه را تحت دو مرحله کلی شرح خواهیم داد.

الف) مرتب کردن و تنظیم داده‌ها:

قبل از انجام هرکاری ما باید از صحت داده‌هایمان اطمینان حاصل کنیم. اینکار امکان انواع تحلیل‌ها و برقراری ارتباط بین داده‌ها برای آزمون فرضیات را فراهم می‌آورد. در این فرآیند داده‌ها هم از لحاظ نظری و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و با تکنیک‌های گوناگون آماری از آنها اطلاعات استنتاج و تعمیم داده می‌شود.

1. خلاصه سازی داده‌ها (data reduction):

منظور از خلاصه کردن داده‌ها، انتخاب، تمرکز، حذف مشابه‌ها و در نهایت تنظیم و تبدیل داده‌ها به صورتی فشرده‌تر است. در این مرحله به پالودن و زدودن اضافات موجود در داده‌ها پرداخته می‌شود تا بتوان آنها را به نظم در آورده و سازماندهی کرد و نتیجه گیری نهایی را به عمل آورد. باید توجه داشت که منظور از خلاصه سازی، فقط تبدیل آن‌ها به داده های کمّی نیست. همچنین اگر پرسشی بدون پاسخ مانده باید تکمیل شود و یا اگر سوالات باهم همخوانی ندارند باید علت را پیدا کرد و پرسشنامه را اصلاح نمود.

۲. کدگذاری داده‌ها:

داده‌هایی که با ابزارهای گوناگون جمع آوری می‌شوند، پراکنده و نامنسجم هستند، لذا باید آنها را برای عملیات بعدی طبقه بندی کرد. کدبندی، تعیین یک نمره (حرف) به هر طبقه است. کدبندی برای متغیرهای غیرعددی بسیار مهم است. متغیرهای عددی هم ممکن است کدگذاری شوند. برای مثال در پرسشنامه‌هایی که پاسخ آنها بصورت طیف لیکرت طراحی شده است نسبت دادن صحیح یک عدد به یک پاسخ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۳. نمایش داده‌ها (data display)

منظور از عرضه داده‌ها ظاهر ساختن مجموعه‌ای سازمان یافته از داده‌ها است، به گونه‌ای که به کمک آنها بتوان نتیجه گیری به عمل آورد. برای عرضه داده‌های کیفی می‌توان از انواع ماتریس‌ها و نمودارها، شبکه‌ها و مانند آن نام برد. با استفاده از این شیوه‌ها، داده‌ها، بصورت اطلاعات سازمان یافته تنظیم می‌شوند تا پژوهشگر با دستیابی به آن‌ها بتواند به آسانی به واقعیت‌های حاصل از داده‌ها پی برد و از آنها نتیجه گیری به عمل آورد، یا اینکه به عرضه داده‌های بیشتری پرداخته و نتیجه گیری نهایی را به دست آورد.

این بخش مرتب کردن و تنظیم کردن داده ها در نحوه نگارش فصل چهارم پایان نامه اهمیت بسزایی دارد زیرا کار جمع اوری داده ها توسط پژوهشگر به واسطه همین نمایش داده ها است که مشخص خواهد شد.

ب) تجزیه و تحلیل داده‌ها

روش‌های تحلیل داده‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

  • تجزیه و تحلیل کمی:

تحلیل کمی در شرایطی کاربرد دارد که مفاهیم از طریق معرف‌های تجربی کمی اندازه گیری شده باشند. ابزار تحلیل کمی، تکنیک‌های آماری است. در تحلیل کمی واقعه را از بیرون می‌کاویم. تحلیل کمی بی نیاز از تحلیل کیفی نیست. محقق به منظور تکمیل تحلیل نیازمند آن است که تحلیل کمی را با تحلیل کیفی همراه سازد. تحلیل کیفی بار معنایی یافته‌های کمی را روشن‌تر می‌نماید. در سطح تحلیل توصیفی، آماره‌های توصیفی مانند میانگین، واریانس، انحراف استاندارد، میانه و مد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • تجزیه و تحلیل کیفی:

به طور کلی در مواردی که توجه بیشتر به صفت‌های فردی معطوف است از روش‌های تحلیل کیفی استفاده می‌شود. در تحلیل کیفی، داده‌های گردآوری شده از نوع داده‌های کیفی هستند. اما امکان به کار بردن داده‌های کمّی نیز وجود دارد. در اینصورت باید از این داده‌ها طبق منطق تحلیل کیفی استفاده کرد. پیش نیاز مهم هر تحلیل کیفی عدم پیش داوری محقق یا دخالت دادن دیدگاه‌ها یا مفروضاتی است که ممکن است در تجزیه و تحلیل داده‌ها تداخل ایجاد نماید.

این ویژگی باعث می‌شود که پژوهشگر دیدگاه‌های شخصی خود را کمتر دخالت داده و یک پدیده را همانگونه که هست مورد بررسی قرار دهد. حوزه‌های تحلیل کیفی در علوم انسانی به طور کلی به علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به طور خاص گستره وسیعی دارد.

بخش عمده‌ای از مطالعات مربوط به تاثیر ایدئولوژی، دین، فرهنگ، سیاست، اخلاق و مانند آن را که بر رفتار انسان تمرکز دارند می‌توان با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کیفی و عقلی، تجزیه و تحلیل نمود. به طور کلی تحقیقاتی که نوعا کتابخانه‌ای و نظری هستند و اطلاعات به وسیله ابزارهای سنجش کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری می‌شود، از نوع تحقیقات کیفی هستند.

در نحوه نگارش فصل چهارم پایان نامه این بخش از جهتی مهم است که باید داده هایی که به زحمت جمع آوری شده است نمایش داده شود.

بخش سوم؛ آزمون فرضیات یا طرح سوالات در فصل چهارم پایان نامه:

بسیاری از افراد، این بخش را مهم‌ترین بخش فصل چهارم می‌دانند چرا که حالا محقق باید با بهره گیری از آزمون‌ های مناسب، اقدام به تحلیل داده‌های بدست آمده کرده و نتیجه را توضیح دهد. برای تحلیل داده‌ها به ابزارهای آماری و نرم افزارهایی نظیر SPSS نیاز است.

در ابتدا بهتر است با مفهوم فرضیات در پایان نامه بیشتر آشنا شویم.

فرضیه عبارت است از حدس، ظن، گمان یا توضیح آزمایش نشده پژوهشگر درباره رابطه بین دو یا چند متغیر، رفتار، پدیده یا واقعه معینی که به وقوع پیوسته یا هنوز اتفاق نیفتاده‌ است. می‌توان نتیجه گرفت که فرضیه در حقیقت پیش‌بینی یا انتظار پژوهشگر درباره چگونگی رابطه بین متغیرها، رفتارها و یا حادثه‌های مورد مطالعه است.

  • انواع فرضیه:

فرضیه بر اساس ملاک‌های مختلفی طبقه‌بندی شده است. اما در یک طبقه‌بندی کلی، فرضیه به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف) فرضیه تحقیقی:

فرضیه تحقیقی بیانی است که به توصیف رابطه بین متغیرها می‌پردازد. به عبارت دیگر، این فرضیه انتظارات پژوهشگر را درباره رابطه بین متغیرها نشان می‌دهد و به همین دلیل یک راه‌حل پیشنهادی است. فرضیه‌های تحقیقی به دوگونه تقسیم می‌شوند:

۱) جهت‌دار

۲) بدون جهت

فرضیه جهت‌دار به فرضیه‌ای گفته می‌شود که در آن جهت ارتباط یا جهت تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص و معین است. از این فرضیه هنگامی استفاده می‌شود که پژوهشگر دلایل مشخصی برای پیش‌بینی رابطه معینی داشته باشد.

فرضیه بدون جهت به فرضیه‌ای که در آن جهت اختلاف یا روابط مشخص نیست، گفته می‌شود.

برای آزمون فرضیه‌های جهت‌دار از آزمون‌های آماری یک‌دامنه استفاده می‌شود، در صورتیکه با فرضیه‌های بدون جهت آزمون آماری دو دامنه بکار برده می‌شود.

جهت فرضیه‌های تحقیقی، به کمک ادبیات تحقیق و با استفاده از تجارب علمی و عملی پژوهشگر تعیین می‌شود. در پژوهش‌هایی که هدف آنها کشف روابط بین متغیرها یا ارجاع حس کنجکاوی علمی پژوهشگر باشد، غالبا از فرضیه‌های بدون جهت استفاده می‌شود. باتوجه به اینکه پژوهشگر اصل را بر درستی فرض صفر قرار می‌دهد معمولا در علوم رفتاری از فرضیه‌های بدون جهت بیشتر استفاده می‌شود.

ب) فرضیه‌های آماری:

فرضیه‌های آماری، جمله‌ها یا عبارت‌هایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می‌شوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است. به عبارت دیگر، پژوهشگر روش‌های آماری لازم را با استفاده از فرضیه‌های آماری انتخاب می‌کند. فرضیه آماری یک بیان مقداری درباره پارامترهای جامعه است. فرضیه آماری به دو قسم تقسیم می‌شود:

۱) فرض صفر

۲) فرض خلاف

فرض صفر یک بیان مقداری است که به صورت پارامتر صورت‌بندی می‌شود و مبنای ریاضی آن، برهان خلف است. این فرض معمولا به این منظور بیان می‌شود که پژوهشگر را به ارزشیابی فرضیه تحقیقی قادر سازد. چنین فرضیه‌ای مبین عدم تفاوت است. فرض صفر را با (H0) نشان می‌دهند.

فرض خلاف با (HA) نمایش داده می‌شود و همانند فرض صفر به صورت پارامتر صورت‌بندی می‌شود. فرضیه‌های تحقیقی غالبا راهنمای محقق در تدوین فرض خلاف هستند. به عبارت دیگر فرض خلاف غالبا منطبق بر فرضیه‌های تحقیقی است، به این معنی که فرض خلاف بیان‌کننده انتظار پژوهشگر درباره نتایج تحقیق است و معمولا این انتظار بر اساس مدارک آزمایشی و یا تجربه کاری پژوهشگر کسب شده است.

فرض خلاف، بیانی است که پژوهشگر آرزو می‌کند درباره آن پژوهش کند. فرض صفر و خلاف باید ناسازگار باشند، به این معنی که نباید به هیچ شکل یا طریقی با هم تداخل داشته باشند.

در خصوص آزمون فرضیات، معمولا محقق دو فرضیه صفر و یک را در نظر می‌گیرد. بدین شکل که بعد از تحلیل داده‌ها فرضا با نرم افزار SPSS و با کمک آزمون ضریب همبستگی پیرسون، باید به خروجی نرم افزار و میزان .Sig آن نگاه کند. اگر این میزان کمتر از 5 درصد بود بدین معنا است که فرض صفر رد شده و فرض یک تایید می‌شود یعنی اگر یک را جواب مثبت و صفر را جواب منفی در نظر بگیریم در این صورت نتیجه این آزمون مثبت خواهد بود. اگر این عدد از 05/0 بزرگتر بود یعنی فرضیه یک رد می‌شود یا نتیجه آزمون منفی است.

توجه داشته باشید که در علوم انسانی، محقق هیچ وقت فرضیه‌ای را اثبات نمی‌کند بلکه فرضیات تایید یا رد می‌شوند چرا که فرضیه که ممکن است در یک جامعه تایید شود ممکن است در جامعه  دیگر رد شود. بنابراین استفاده از  واژه‌ی «اثبات» در اینجا صحیح نیست و فقط به رد یا تایید پرداخته می‌شود. بحث تحلیل داده‌ها بسیار طولانی و مفصل است و تحلیل نتایج با توجه به نوع آزمون‌های مورد استفاده و نوع فرضیات با هم متفاوت خواهند بود.

و در ادامه برای روشن تر شدن مطلب بهتر است با مفاهیم سطح اطمینان و سطح معناداری آشنایی مختصری داشته باشیم.

سطح معناداری

سطح معناداری که به آن ارزش p یا p-value گفته می‌شود که در گزارش‌های آماری در SPSS به صورت Sig.value نمایش داده می‌شود، میزان یا معیاری است که به عنوان پایه معناداری شناخته می‌شود و همچنین به عنوان خطای نوع اول هم معروف است. این میزان در تحقیقات علوم انسانی 5% در نظر گرفته می‌شود و در علوم پزشکی 1% تعیین می‌گردد.

اگر نتایج بررسی تفاوت یا رابطه متغیرها کمتر از 5% باشد، می‌گوییم احتمال شانسی بودن این تفاوت یا رابطه خیلی کم است و می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت یا رابطه مورد نظر معنادار است و اگر بیشتر از 5% باشد، پس احتمال شانسی بودن نتیجه بسیار است و رابطه یا تفاوت متغیرها معنادار نیست.

سطح اطمینان

در زمان تخمین اطلاعات آماری دو روش وجود دارد: روش اول استفاده از تخمین نقطه‌ای است. مثلا وقتی می‌گوییم که میانگین قد ایرانی‌ها 1/70 سانتیمتر است، کاملا معلوم است که احتمال واقعی بودن این مقدار خیلی کم است. اما تخمین نقطه ای بهترین حدسی است که در چنین وضعیتی می‌توان زد هرچند معلوم نیست که این برآورد تا چه حد صحیح است.

استفاده از سطح اطمینان به ما کمک می‌کند که حدسی در مورد جامعه بزنیم و میزانی از خطا را برای حدسمان در نظر بگیریم. علاوه بر این، سطح اطمینان اجازه می‌دهد که ما برای حدسمان یک دامنه ای از مقادیر احتمالی را در نظر بگیریم، نه اینکه مثل برآورد نقطه ای فقط یک اندازه مشخص مثل میانگین قد را ملاک تصمیم گیری قرار دهیم.

نحوه نگارش فصل 4 پایان نامه شامل موارد بسیاری است که در مرحله پشتیبانی است به عنوانی این فصل ویترین کاری است که شما می خواهید نشان دهید. هر چه بهتر نوشته شود زحمات شما بیشتر به چشم می آید. در این مطلب سعی کردیم تمام مطالب را برای شما شرح دهیم تا نگارش بهتری را داشته باشید اما اگر چنانچه نیاز به مشورت گرفتن از افراد متخصص را دارید می توانید از طریق ارتباطی که در سایت آمار پیشرو در قسمت مشاوره آماری رایگان است استفاده کنید و شوالات خود را از متخصصین مجرب بپرسید.

همانطور که بیان شد اهمیت نحوه نوشتن فصل 4 پایان نامه این است که اگر مناسب نباشد ممکن است کل پروژه را زیر سوال ببرد.اما بخشی از این نگارش خوب به کیفیت استفاده از ابزار های آماری و روش های آماری بر می گردد. برای آشنایی بیشتر می توانید به بلاگ آمار پیشرو مراجعه کرده و هنمچنین برای با خبر شدن از مطالبی که در آینده منتشر خواهد شد می توانید صفحه اینستاگرامی آمار پیشرو را در اینستاگرام دنبال کنید.

یکی از خدماتی که شرکت های آماری ارائه می دهند نگارش فصل چهارم پایان نامه است. یکی از خدمات شرکت های آماری تجزیه و تحلیل پایان نامه است. علاوه بر این امر برخی شرکت ها به نگارش فصل چهارم نیز می پردازند. شما می توانید با خدمات شرکت آمار پیشرو در قسمت تحلیل آماری پایان نامه با spss و تحلیل آماری پایان نامه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده کنید. همچنین جهت ثبت سفارش برای تدوین پایان نامه می توانید با تکمیل فرم در این صفحه سفارش خود را ثبت نمایید.

نحوه نوشتن فصل چهارم پایان نامه چگونه است؟

فصل چهارم شامل موارد بسیاری است که در مرحله پشتیبانی است به عنوانی این فصل ویترین کاری است که شما می خواهید نشان دهید. فصل چهارم براساس بخش‌های زیر نوشته می‌شود:
1- مقدمه
2- توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها
3- آزمون فرضیات یا طرح سوالات و پاسخگویی به آنها

تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل چه مواردی می‌شود؟

1- مرتب کردن و تنظیم داده‌ها
2- نتایج تحلیل داده‌ها

مراحل تنظیم داده‌ها چیست؟

خلاصه سازی داده‌ها
کدگذاری داده‌ها
نمایش داده‌ها

انواع تجزیه و تحلیل داده‌ها چیست؟

1- تجزیه و تحلیل کمی
2- تجزیه و تحلیل کیفی

سطح معناداری یعنی چه؟

میزان یا معیاری است که به عنوان پایه معناداری شناخته می‌شود و معمولا اگر نتایج بررسی تفاوت یا رابطه متغیرها کمتر از 5% باشد، می‌گوییم احتمال شانسی بودن این تفاوت یا رابطه خیلی کم است و می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت یا رابطه مورد نظر معنادار است.

سطح اطمینان یعنی چه؟

سطح اطمینان اجازه می‌دهد که ما برای حدسمان یک دامنه ای از مقادیر احتمالی را در نظر بگیریم، نه اینکه مثل برآورد نقطه ای فقط یک اندازه مشخص مثل میانگین قد را ملاک تصمیم گیری قرار دهیم.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 2.7]

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در تلگرام
اشتراک گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری با ایمیل

بیشتر بخوانید

1 دیدگاه دربارهٔ «نحوه نگارش فصل چهارم پایان نامه از صفر تا 100»

  1. بازتاب: نمونه فصل چهارم پایان نامه در مدیریت - آمار پیشرو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید

ثبت سفارش

جهت سفارش کافیست تا فرم زیر را پر کنید. کارشناسان آمار پیشرو در اسرع وقت با شما تماس می گیرند

مشاوره رایگان

جهت دریافت مشاوره رایگان تنها کافیست نام و تلفن خود را وارد کنید تا کارشناسان آمار پیشرو در اسرع وقت با شما تماس بگیرند

کار خودتان را راحت کنید

همین الان می توانید با کارشناسان ما به صورت کاملا رایگان مشاوره کنید و یا سفارش خود را ثبت و ادامه کار را به تیم توانمند آمار پیشرو بسپارید و از این همکاری لذت ببرید