متن منشور اخلاقی آمار پیشرو

بسط و توسعه فرهنگ آماری در کشور به عنوان یکی از اولویت‌های این شرکت مطرح بوده و تمام تلاش کارشناسان و متخصصان شرکت آمار پیشرو، در راستای ارتقاء کیفیت مقالات علمی، تحقیقات کاربردی، پایان نامه‌های دانشجویی و پژوهش‌های سازمان‌های دولتی می‌باشد. لذا خرید و فروش پایان نامه و پروژه‌های دانشجویی و تحلیل‌های آماری آماده، بنابر تصمیمات هیات مدیره، در این شرکت ممنوع است.

همچنین پروپوزال‌ها، داده‌ها، پرسشنامه‌ها و کلیه مستنداتی که توسط دانشجویان، پژوهشگران و سازمان‌ها برای شرکت ارسال میگردد، کاملا محرمانه بوده و شرکت متعهد می‌شود که به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار نگیرد.

اعتماد و رضایت شما هدف نهایی ماست.

با احترام تیم آمار پیشرو