مقررات خرید از فروشگاه آمار پیشرو

  1. قبل از دانلود فایل‌های آموزشی، هزینه آن می‌بایست از طریق درگاه اینترنتی سایت پرداخت شود.
  2. در صورت پرداخت هزینه و عدم دریافت فایل به هر دلیل، شرکت متعهد میگردد نسبت به ارسال فایل مذکور با ارائه رسید پرداخت، اقدام نماید.( در اینصورت ضروریست با شماره تلفن 09034715437 تماس گرفته و رسید پرداختی را به ایمیل شرکت ارسال نمایید)
  3. در صورت پرداخت هزینه و دریافت فایل، وجه پرداختی بازگشت داده نخواهد شد.
  4. در صورت دانلود فایل، شرکت متعهد می‌گردد نسبت به ارائه راهنمایی و مشاوره رایگان در زمینه محتوی فایل دانلود شده اقدام نماید.