آنالیز واریانس دوطرفه چیست؟-اجرای آن در SPSS با مثالی کاربردی

فهرست مطالب

[block id=”breadcrumb”]

آنالیز واریانس دوطرفه یکی از مباحث آمار پارامتری است، برای فهم بهتر این مفهوم ابتدا بهتر است مطلب واریانس چیست را مطالعه کنید. آنالیز واریانس دو طرفه یکی از خدمات تحلیل آماری است که شرکت آمار پیشرو ارائه می دهد. برای توضیح این مفهوم ابتدا توضیح بسیار مختصری از آنالیز واریانس یک طرفه ارائه می دهیم و پس از آن با بیانی ساده و با مثالی ملموس به توضیح مفهوم آنالیز واریانس دوطرفه می پردازیم. در ادامه این مقاله با یک مثال کاربردی به اجرای آنالیز واریانس دوطرفه در SPSS و ارائه گزارشات پرداخته شده است. در آنالیز واریانس یک‌طرفه، اثر یک متغیر مستقل (عامل) را که دارای چند گروه است بر یک متغیر وابسته بررسی می‌کنیم.

این بررسی از طریق مقایسه میانگین متغیر وابسته در گروه‌های آن عامل انجام می‌شود. مثلاً فرض کنید می‌خواهیم بدانیم آیا سطح تحصیلات کارمندان شاغل در یک سازمان (عامل) بر میزان حقوق آنان (متغیر وابسته) تأثیر دارد. در این صورت از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده می‌کنیم. اما اگر بخواهیم تأثیر هم‌زمان دو عامل را بر یک متغیر وابسته بررسی کنیم چطور؟ مثلاً فرض کنید در مثال حاضر بخواهیم هم‌زمان اثر سطح تحصیلات و بخش کاری کارمندان را بر میزان حقوق بسنجیم باید از چه آزمونی استفاده کنیم؟ در این حالت می‌توانیم از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده کنیم.

آنال

آنالیز واریانس دوطرفه به زبان ساده

آنالیز واریانس دوطرفه تفاوت‌های میانگین بین گروه‌هایی را که در بین دو متغیر مستقل (عامل) تقسیم شده‌اند مقایسه می‌کند. هدف اولیه از آنالیز واریانس دوطرفه فهمیدن آن است که آیا اثر متقابل بین دو متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته معنی‌دار است یا خیر. به عنوان مثال می‌توانیم از آنالیز واریانس دوطرفه برای بررسی این که آیا اثر متقابل بین جنسیت و سطح تحصیلات بر آزمون اضطراب دانشجویان وجود دارد استفاده کنیم که در آن جنسیت (مرد/زن) و سطح تحصیلات (لیسانس/تحصیلات تکمیلی) متغیرهای مستقل هستند و آزمون اضطراب متغیر وابسته است.

هم چنین ممکن است بخواهیم تعیین کنیم آیا اثر متقابل بین سطح فعالیت بدنی و جنسیت بر کلسترول خون در کودکان وجود دارد یا خیر، که در آن فعالیت بدنی (کم/متوسط/زیاد) و جنسیت (دختر/پسر) متغیرهای مستقل و مقدار کلسترول، متغیر وابسته هستند. اصطلاح اثر متقابل در تحلیل واریانس دوطرفه به ما می‌گوید آیا اثر یکی از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به ازای همگی مقادیر متغیر مستقل دیگر یکسان است یا خیر (و همین‌طور برای متغیر مستقل دیگر). به عنوان مثال، آیا اثر جنسیت (مرد/زن) بر آزمون اضطراب تحت تأثیر سطح تحصیلات (لیسانس/تحصیلات تکمیلی) قرار دارد؟ علاوه بر این، اگر یک اثر متقابل معنی‌دار پیدا شود، احتیاج داریم تعیین کنیم آیا اثرات اصلی ساده معنی‌دار هستند؟ (این مورد در ادامه‌ی بحث شرح داده می‌شود.)

شرایط داده‌ها برای آنالیز واریانس دوطرفه

برای انجام آنالیز واریانس دوطرفه، داده‌ها باید دارای شش شرط (پذیره) زیر باشند. البته در داده‌های واقعی ممکن است تعدادی از این پذیره‌ها برقرار نباشند، که در این صورت راه‌حل‌هایی برای آن وجود دارد. ابتدا شش شرط را شرح می‌دهیم:

 1. متغیر وابسته باید پیوسته باشد.
 2. دو متغیر مستقل باید شامل دو یا تعدادی بیشتر از سطوح (گروه) باشند.
 3. مشاهدات مستقل باشند. یعنی هیچ ارتباطی بین مشاهدات در هر گروه یا بین‌ گروه‌ها وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، شرکت‌کنندگان متفاوت در هر گروه نباید در هیچ یک از گروه‌های دیگر حضور داشته باشند. این امر بیشتر به طرح مطالعه بستگی دارد و نیاز به آزمون خاصی برای بررسی آن وجود ندارد. اگر مطالعه دارای این شرط نباشد، آن گاه باید از آزمونی متفاوت برای آن استفاده کرد (مثلاً طرح اندازه‌های مکرر).
 4. داده پرت وجود نداشته باشد.
 5. متغیر وابسته باید به طور تقریبی دارای توزیع نرمال باشد. البته آنالیز واریانس دوطرفه نسبت به عدم برقراری شرط نرمال بودن، کاملاً استوار است. این یعنی پذیره‌ی نرمال بودن می‌تواند تا حدودی نقض شود و در عین حال نتایج بدست‌آمده معتبر باشد.
 6. برای ترکیبات مختلف از گروه‌های دو متغیر مستقل باید همگنی واریانس وجود داشته باشد. برای بررسی آن می‌توان از آزمون لون (Levene) استفاده کرد.

در ادامه یک مثال ملموس از آنالیز واریانس دو طرفه را در نرم افزار SPSS اجرا کردیم. اما این نرم افزار کاربرد های فراوانی را در علم آمار دارد. چنانچه علاقه مند به حوزه آماری هستیداین نرم افزار یکی از اصلی ترین نرم افزار است. شما می توانید دوره آموزش نرم فزار SPSS را بگذرانید و در کنار انجام پروژه خود پروژه های آماری دیگر را انجام دهید.

نرم افزار SPSS چیست؟

اجرای آنالیز واریانس دوطرفه در SPSS با مثالی کاربردی

آنالیز-واریانس-دوطرفه

پژوهشگری می‌خواهد بررسی کند آیا علاقه فردی به موضوعات سیاسی تحت تأثیر سطح تحصیلات یا جنسیت است. به همین منظور نمونه‌ای تصادفی از شرکت‌کنندگان فراهم شد و از آنان در مورد علاقه آن به موضوعات سیاسی پرسش شد و نمره آن به صورت عددی بین صفر تا 100 ثبت شد. در این نمره‌گذاری، صفر نشان‌دهنده کم‌ترین علاقه و 100 نشان‌دهنده بیشترین علاقه است. آن گاه شرکت‌کنندگان بر حسب جنسیت (مرد/زن) و سپس تحصیلات (دبیرستان/پیش‌دانشگاهی/دانشگاه) تقسیم‌بندی شدند. بنابراین متغیر وابسته علاقه به سیاست (interest in politics) و متغیرهای مستقل جنسیت (gender) و تحصیلات (education) هستند. برای انجام این آزمون در SPSS فرض کنید داده‌ها به صورت شکل زیر هستند:در ادامه طی مراحل 14 گانه زیر نحوه انجام آنالیز واریانس دوطرفه با فرض آن که هر شش پذیره‌ی مذکور برقرار هستند شرح داده می‌شود. (1) از مسیر زیر و طبق شکل زیر پنجره مربوطه را فراخوانی می‌کنیم:

Analyze > General Linear Model > Univariate

tow-way-ANOVA-set-data-in-SPSS
tow-way-ANOVA-Univariate
tow-way-ANOVA-Univariate2
tow-way-ANOVA-Univariate-profile-plost
tow-way-ANOVA-Univariate-profile-plost2
tow-way-ANOVA-Univariate-profile-plost3
tow-way-ANOVA-Univariate-post-Hoc
tow-way-ANOVA-Univariate-post-Hoc2
tow-way-ANOVA-Univariate-options
tow-way-ANOVA-Univariate-options2

(2) در ادامه پنجره زیر ظاهر می‌شود:(3) متغیر وابسته و متغیرهای مستقل را طبق شکل زیر به قسمت‌های مربوطه منتقل می‌کنیم:(4) بر روی نمودارها (Plots) کلیک می‌کنیم و سپس پنجره زیر ظاهر می‌شود:(5) متغیر مستقل تحصیلات را از قسمت عامل‌ها (Factors) به محور افقی (Horizontal Axis) و متغیر مستقل دیگر (جنسیت) را به خطوط جداگانه (Separate Lines) منتقل می‌کنیم. این کار را مطابق شکل زیر انجام می‌دهیم:نکته 5: معمولاً متغیری را که دارای تعداد سطوح بیشتر است در محور افقی قرار می‌دهیم. (6) از کلید اضافه کردن (Add) استفاده می‌کنیم. در این صورت خواهیم دید که اثر متقابل تحصیلات و جنسیت در قسمت نمودارها (Plots) به صورت شکل زیر اضافه شده است:(7) بر روی Continue کلیک می‌کنیم. (8) بر روی آزمون‌های تعقیبی (Post Hoc) کلیک می‌کنیم. در نتیجه پنجره زیر ظاهر می‌شود:  (9) متغیر تحصیلات را از قسمت عامل‌ها (Factors) به قسمت آزمون‌های تعقیبی (Post Hoc Tests for) منتقل می‌کنیم. در این صورت قسمت Equal Variances Assumed فعال می‌شود و گزینه‌های مختلفی که برای آن‌ها می‌توان آزمون‌های تعقیبی را استفاده کرد نشان می‌دهد. در مثال حاضر، از آزمون توکی (Tukey) استفاده خواهیم کرد. نکته 6: فقط کافی است متغیرهای مستقلی را که دارای بیش از دو گروه هستند به قسمت آزمون‌های تعقیبی منتقل کنیم. به همین علت متغیر جنسیت را منتقل نکردیم. در نهایت پنجره زیر را خواهیم داشت:(10) روی Continue کلیک می‌کنیم و به پنجره تک‌متغیره (Univariate) برمی‌گردیم. (11) روی گزینه‌ها (Options) کلیک می‌کنیم و در نتیجه پنجره زیر ظاهر می‌شود:(12) متغیرهای جنسیت، تحصیلات و اثر متقابل جنسیت و تحصیلات را از قسمت Factors and Factor Interactions به قسمت Display Means for همانند شکل زیر منتقل می‌کنیم.(13) روی Continue کلیک می‌کنیم و به پنجره تک‌متغیره برمی‌گردیم. (14) روی Ok کلیک می‌کنیم و خروجی تولید می‌شود.

خروجی‌های آنالیز واریانس دوطرفه

بر اساس گزینه‌هایی که در مراحل 14 گانه قبل شرح داده شد، نتایج خروجی عبارتند از: جداول آماره‌های توصیفی، اثرات بین‌آزمودنی، آزمون‌ تعقیبی توکی (مقایسات چندگانه)  و نمودار نتایج. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که در صورت معنی‌دار بودن اثر متقابل، باید اثرات اصلی ساده نیز گزارش شود. در مقابل، اگر اثر متقابل معنی‌دار نباشد باز هم تحلیل‌های بیشتری باید انجام شود. در این قسمت در این مورد نیز توضیح داده ایم‌شود.

جدول آماره‌های توصیفی:

tow-way-ANOVA-descriptive-statistics

در این قسمت آماره‌های توصیفی مناسب برای گزارش یافت می‌شود:جدول فوق بسیار مفید است زیرا میانگین و انحراف معیار برای ترکیبات گروه‌ها و متغیرهای مستقل را ارائه می‌کند. هم چنین، در این جدول مجموع ردیف‌ها نیز آمده است که میانگین‌ها و انحراف معیارهای گروه‌ها را ارائه می‌کند که فقط بر حسب یکی از متغیرهای مستقل یا هیچ کدام از آن‌ها (کلی) تقسیم‌بندی شده‌اند. این آماره‌ها برای زمانی مناسب هستند که اثر متقابل معنی‌دار نشده است.

نمودار نتایج:

tow-way-ANOVA-Edu-Level

نمودار میانگین امتیازات علاقه به سیاست برای هر ترکیب گروه‌های جنسیت و تحصیلات در خطوط جداگانه ترسیم شده است:گرچه این نمودار ممکن است دارای کیفیت لازم برای نشان دادن گزارش ما نباشد، اما نمایش گرافیکی خوبی برای نتایج ارائه می‌کند. اثر متقابل معمولاً می‌تواند به صورت خطوط ناموازی دیده شود. در نمودار ما نیز می‌توان دید که دو خط نمایش داده شده موازی نیستند (خطوط یک‌دیگر را قطع می‌کنند). لذا می‌توان انتظار اثر متقابل معنی‌دار را داشت که در قسمت بعد بررسی شده است.

معنی‌داری آماری آنالیز واریانس دوطرفه:

نتایج اصلی تحلیل واریانس دوطرفه در جدول زیر (جدول اثرات بین‌آزمودنی) نشان داده می‌شود. در این جدول می‌توان دید آیا متغیرهای مستقل و اثر متقابل آن‌ها به طور آماری معنی‌دار هستند یا خیر.

tow-way-ANOVA-Tests-of-Between-subjects-Effects

سطرهایی که مورد علاقه ما هستند سطرهای مربوط به جنیست، تحصیلات و جنسیت*تحصیلات هستند که در جدول بالا با مستطیل قرمز مشخص شده‌اند. این سطر‌ها به ما نشان می‌دهند آیا متغیرهای مستقل (جنسیت و تحصیلات) و اثر متقابل آن‌ها (جنسیت*تحصیلات) دارای اثر معنی‌دار بر متغیر وابسته هستند یا خیر. ابتدا باید به اثر متقابل نگاه و بررسی کرد آیا معنی‌دار است یا نه.

با توجه به ستون Sig در این سطر ملاحظه می‌شود که این اثر در سطح0.05 معنی‌دار است زیرا p=0.014<0.05. هم چنین می‌توان اثرات ساده جنسیت و تحصیلات را نیز گزارش کرد، اما باید با توجه به نتیجه اثر متقابل باشد. در جدول فوق می‌توان می‌توان دید که هیچ تفاوت معنی‌دار در میانگین علاقه به سیاست در بین مردان و زنان وجود ندارد (p=0.207>0.05)، در حالی که بین سطوح تحصیلات تفاوت معنی‌دار از این لحاظ وجود دارد (p<0.005).

آزمون‌های تعقیبی-اثرات اصلی ساده:

 وقتی اثر متقابل معنی‌دار داشته باشیم، گزارش اثرات اصلی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. لذا باید اثرات اصلی ساده را نیز گزارش کرد. در مثال ما، این امر شامل تعیین تفاوت میانگین در علاقه به سیاست بین جنسیت در هر سطح تحصیلات و هم چنین سطح تحصیلات برای هر جنسیت می‌شود. متأسفانه، نرم‌افزار SPSS اجازه انجام این کار را با استفاده از رابط گرافیکی خود نمی‌دهد و برای این کار نیاز به نوشتن syntax داریم. اما وقتی اثر متقابل معنی‌دار نباشد، دو گزینه را می‌تواینم استفاده کنیم که در ادامه شرح داده می‌شود.

جدول مقایسات چندگانه:

tow-way-ANOVA-multipie-comparisons

اگر اثر متقابل معنی‌دار نداشته باشیم، می‌توانیم نتایج آزمون تعقیبی توکی را برای سطوح مختلف تحصیلات گزارش کنیم که در جدول زیر آمده‌اند:در جدول فوق می‌توان دید برخی از نتایج تکرار شده‌اند، اما در نهایت چون سه سطح برای تحصیلات داریم، کافی است سطور مربوط به این تفاوت‌ها را بررسی کنیم: (1) دبیرستان و پیش‌دانشگاهی، (2) دبیرستان و دانشگاه، و (3) پیش‌دانشگاهی و دانشگاه. از این نتایج می‌توان دید که برای همگی این سطوح، تفاوت معنی‌دار وجود دارد زیرا برای همه آن‌ها p<0.0005.

تفسیر نتایج تحلیل واریانس دوطرفه:

ابتدا باید نتایج اثر متقابل گزارش شود. به عنوان مثال می‌توان نوشت: به منظور بررسی اثر جنسیت و تحصیلات بر علاقه به سیاست  یک تحلیل واریانس دوطرفه انجام شد. اثر متقابل بین جنسیت و تحصیلات بر علاقه به سیاست معنی‌دار است (F2,54=4.643 و p=0.14). هم چنین اثر اصلی تحصیلات بر علاقه به سیاست نیز معنی‌دار است (F2,54=2664.05 و p<0.0005)، اما اثر اصلی جنیست معنی‌دار نیست (F1,54=29.40 و p=0.21). درادامه با توجه به نتایج آزمون تعقیبی توکی برای اثر تحصیلات چنین مشخص شد که تفاوت بین میانگین تمامی جفت‌های سطح تحصیلات معنی‌دار است (p<0.0005).

در این مطلب سعی کردیم کلیه مطالب مربوط به آنالیز واریانس دو طرفه را پوشش دهیم. اما چنانچه پروژه ای دارید و در برخی قسمت ها با مشکل مواجه شده اید. در سایت آمار پیشرو قسمتی را برای شما در نظر گرفته ایم تا بتوانید به صورت رایگان با مشاوران با تجربه این حوزه ارتباط برقرار کنید به این منظور به قسمت مشاوره آماری رایگان رفته و فرم مربوطه را پر کنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند.

اگر علاقه مند به مباحث آماری هستید می توانید صفحه آمار پیشرو در اینستاگرام را دنبال کنید تا از جدید ترین مطالبی که بر روی سایت آمار پیشرو قرار میگیرد با خبر شوید.

از جمله خدمات شرکت آمارپیشرو، اجرای آنالیز واریانس دوطرفه در طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های دانشجویی است. برای بهره‌گیری از این خدمات، می‌توانید به سایت شرکت آمارپیشرو مراجعه کنید.

آنالیز واریانس دوطرفه چیست؟

آنالیز واریانس دوطرفه تفاوت‌های میانگین بین گروه‌هایی را که در بین دو متغیر مستقل (عامل) تقسیم شده‌اند مقایسه می‌کند.

کاربرد آنالیز واریانس دوطرفه در فصل چهارم پایان نامه چیست؟ چه زمانی از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده می‌شود ؟

چنانچه بیش از یک متغیر مستقل داشته باشیم مثلا بخواهیم میزان رضایت شغلی را در بین زنان و مردانی که در سمت‌ها مختلف (مدیران ارشد، مدیران رده میانی و کارمندان) مشغول به کار هستند مقایسه کنیم از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده می‌کنیم.

مثالی برای آنالیز واریانس دوطرفه؟

بررسی اثر متقابل بین سطح فعالیت بدنی و جنسیت بر کلسترول خون در کودکان

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 3]

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در تلگرام
اشتراک گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری با ایمیل

بیشتر بخوانید

10 دیدگاه دربارهٔ «آنالیز واریانس دوطرفه چیست؟-اجرای آن در SPSS با مثالی کاربردی»

 1. سلام با تشکر از مطالب خوب شما در باره اموزش تحلیل واریانس دو طرفه یک جدول مربوط به معنی داری نتایج اثر اصلی وتعاملی ارایه نشده وبه جای آن جدول توصیفی دوبار تکرا شده استودر صورت امکان اصلاح وجدول معنی داری نتایج آخر ارایه شود.

 2. با سلام. من یک سوال دارم. چه تفاوتی بین انالیز واریانس دوطرفه و انالیر فاکتور دو عاملی وجود دارد؟ چه زمانی باید از هر کدام از اینها استفاده کرد؟

 3. با سلام و احترام
  ممنون میشم در مورد آزمون لون هم توضیح دهید، که اگر واریانس ناهمسانی بود چکار کنیم؟ راه حل چیست؟
  تشکر.

 4. سلام وقت بخیر من دانشجوی دکترای روان شناسی هستم و یکی از مطالعاتم درست شبیه مطالعه ای است که در خارج از ایران انجام شده است. روش آماری آن مقاله MIXED-FACTOR ANOVA است می خواستم بپرسم گروه شما با این روش آماری آشنایی دارند و در این صورت من چگونه می توانم انجام آن را به شما واگذار کنم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید

ثبت سفارش

جهت سفارش کافیست تا فرم زیر را پر کنید. کارشناسان آمار پیشرو در اسرع وقت با شما تماس می گیرند

مشاوره رایگان

جهت دریافت مشاوره رایگان تنها کافیست نام و تلفن خود را وارد کنید تا کارشناسان آمار پیشرو در اسرع وقت با شما تماس بگیرند

کار خودتان را راحت کنید

همین الان می توانید با کارشناسان ما به صورت کاملا رایگان مشاوره کنید و یا سفارش خود را ثبت و ادامه کار را به تیم توانمند آمار پیشرو بسپارید و از این همکاری لذت ببرید