data mining services amar pishro

خدمات داده کاوی

تیم آمارپیشرو به صورت تخصصی داده کاوی پروژه‌های شما، استخراج اطلاعات نهان از داده‌ها و یافتن الگوها و روابط نهفته را در حجم عظیمی از داده‌ها را با نرم افزار‌های JMP SAS SPSS Modeler , و R انجام می‌دهد.

تنها کافی است با مراجعه به صفحه ثبت سفارش مراجعه و با انتخاب گزینه داده کاوی مشخصات پروژه خود را ثبت کنید تا در اسرع وقت کارشناسان آمار پیشرو با شما تماس بگیرند.

اهمیت علم داده کاوی:

  • از تصمیمات احساسی جلوگیری می کند و باعث می شود تا واقع بینانه تصمیم گیری کنید.
  • محیط سال های گذشته ی شرکت شما را بازبینی می کند.
  • نشان دادن تصمیماتی که در سال های گذشته منجر به سود گشته اند.
  • جلوگیری کردن از گرفتن تصمیمات غیر شفاف و در نتیجه زیان بار.

مراحل کلی که برای انجام پروژه‌های داده کاوی باید انجام شود به صورت زیر است:

1- جلسه اولیه در خصوص عقد قرارداد و آشنایی موضوعی داده‌ها
2- دریافت داده‌ها و بررسی آن‌ها و در صورت نیاز جلسه هماهنگی بعدی
3- پاکسازی داده‌ها و انتخاب داده‌های هدف
4- پیش پردازش داده‌ها و یادگیری مدل
5- بررسی مدل‌های یادگرفته شده و برگزاری جلسه با کارفرما جهت بررسی مدل‌ها
6- ارزیابی مدل‌ها و انتخاب بهترین مدل
7- تفسیر مدل نهایی و ارائه گزارش کتبی به کارفرما
8- برگزاری جلسه اختتامیه طرح و ارائه نتایج به صورت شفاهی